سالاد سبزیجات

سالاد سبزیجات: به طور کای پایه اصلی تمام سالاد های تولیدی ازکاهو، هویج، گوجه و خیار است. این محصول به صورت تازه تولید و عرضه می‌باشد. شرایط بسته بندی : محصولات به صورت تازه میباشد. محصولات در اوزان 150، 200، 400، 500، 700، 750، گرمی و 2.5، 5 و 10 کیلوگرمی می‌باشد. اقلام بسته بندی […]